סקרים ומחקרים

 • מחקרי היתכנות וכדאיות עסקית, ניבוי פעילות עתידית.
 • נתחי שוק ופוטנציאל שוק ובחינת אומדני שוק.
 • תכנון וניתוח חללי מכירה, הקצאת שטחי מכירה ואומדן מחזור למ"ר.
 • מחקרי התנהגות צרכנים, דפוסי צריכה והחלטות קניה.
 • מחקרי תחרות סביבתית.
 • מחקרי שירות לקוחות.
 • סקרי שביעות רצון לקוחות.
 • סקרי שביעות עובדים.
 • סקרי מחיר ותמחור מותאם רווחיות ותנאי שוק.
 • מחקר חוזק מותג ותדמית קמעונאית.
 • מחקרי מימוש החדרת מוצרים, מותגים וחדשנות בשוק הישראלי.
 • ניתוח פעילות מועדוני לקוחות.

שתפו: