IPFM - המכון למנהלי פיננסים מקצועיים בינלאומיים לונדון

 המכון למנהלים פיננסיים מקצועיים (IPFM) הוקם ב-1992 ומספק ארגון למנהלים מקצועיים ופיננסיים. המכון מוביל את ההשתלמויות והקורסים בתחום הניהול והחשבונאות בכ-40 מדינות בעולם ומרכזו באנגליה.

המכון מנפיק תקנים בתחום הניהול והפיננסים, מוביל את התחום בכל הקשור למיסוי בין מדינות ומתאים את צרכי העוסקים ומנהלי הפיננסיים להכשרות ולהסמכות בינלאומיות.

IPFM הקימה קישורים עם גופים הדדיים באוסטרליה, ישראל, בלגיה, קנדה, גאנה, הודו, ניגריה, פקיסטן, דרום אפריקה, בריטניה, ארה"ב וזימבבווה, שוויץ, רוסיה וסין. גופים אלה מקבלים את חבריהם לאחר שהוכשרו ונמצאו עומדים בתקנים הבינלאומיים.

המכון לחקר הקמעונאות מייצג את המכון הבינלאומי בישראל באמצעות ד"ר גור מזרחי אשר מגבש את תכנית הלימוד בהתאמה לשוק הישראלי ולאסדרת התכנית מול הרגולטור להכרה בישראל.

שתפו: