בוררות

בוֹררוּת היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה הצדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור. היתרון בהליך הבוררות הוא שהצדדים יכולים להחליט יחד על הבורר, (בעוד שבבית המשפט לא ניתן לבחור את השופט).

הבורר מחויב להיות אובייקטיבי, אך לא ניטרלי כמגשר. אובייקטיביות פירושה קביעת דעה ללא משוא פנים לטובת אחד מן הצדדים. ניטרליות פירושה העדר דעה בעניין שבנדון.

הבורר מחויב להכריע בסכסוך שלפניו. בניגוד לדעה הרווחת לפיה הבורר מפשר בין הצדדים, רשאי הבורר לקבל את עמדתו של צד אחד במלואה, לחייב במלוא סכום התביעה או לדחות את התביעה מכל וכל, ובמובן זה דומה הבורר לשופט.

איך זה עובד?
המכון נותן את שירותיו לארגונים ועובדים אשר חברים בלשכת מנהלי המכירות והסחר וכמו כן נותנים שירותי גישור ובוררות בנושאי דיני עבודה, מסחרי וקונפליקטים פנים ארגוניים.
 

 

שתפו: