להב - ארגון הגג של לשכות העצמאים בישראל

 להב, לשכת ארגוני העצמאים בישראל, הוקמה ב-1983 על מנת לייצג, לקדם ולפעול בעניינו של מגזר העובדים העצמאיים והעסקים הקטנים והבינוניים.

להב שמה לה למטרה להגן על זכויות העצמאיים והעסקים הקטנים והבינוניים בתחום הכלכלי, לתקן אפליות עבר, להיאבק למניעת עיוותים חדשים, לטפח ולהגן על תדמיתם של העצמאים בקרב הציבור, הממשל ומקבלי ההחלטות. כמו כן, הלשכה פועלת למען שוויוניות בחקיקה כלפי עובדים עצמאיים.

להב היא הארגון היציג של עצמאיים ושל עסקים קטנים ובינוניים המהווים 98% מהעסקים בישראל ומשמשים כמנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי. מגזר העובדים העצמאיים והעסקים הקטנים והבינוניים מונה למעלה מ-350,000 מפרנסים ויזמים עצמאיים ומעסיק עוד כ-700,000 שכירים. להב פועלת מול רשויות המדינה ליצירת סביבה כלכלית התומכת בצמיחתם ובשגשוג המשק כולו.

להב מונה כ-45 ארגונים עצמאיים וארגונים מקצועיים, המונים יחדיו כ-130,000 חברים. להב חברה בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ומיוצגת בנשיאות הלשכה. נשיא להב הוא עו"ד רועי כהן ומנכ"ל להב הוא עו"ד יקיר שינדלר, ד"ר יחזקאל גור מזרחי הוא יו"ר שלוחות להב במגזר הערבי וביו"ש.

שתפו: