CISAM - מכון צ'רטרד למנהלי מכירות ושיווק ארה"ב

 מכון Chartered למכירות ושיווק (CISAM) הוא הגוף הייצוגי העולמי עבור אנשי מקצוע בתחום השיווק והמכירות הרשומים בארה"ב ובאירופה. ב-2017 קיבל המכון לחקר הקמעונאות את הנציגות הבלעדית של מכון צ'רטרד בישראל בשיתוף לשכת מנהלי המכירות והסחר בישראל. במסגרת שיתוף זה חרתו הגופים על דגלם קידום מכירות כמקצוע רשמי והטמעת הסטנדרט הבינלאומי גם בישראל תוך החדרת התקנים והדירוגים בישראל והובלה להכרתם בשוק העבודה וההשכלה.

כחלק מתהליך האסדרה של התחום, התאים ד"ר גור מזרחי, נציג המכון בישראל, את תכנית הלימוד להסמכת מנהלי מכירות בישראל, וכמו כן הינו פועל לכך שלימודי המכירות בישראל ייכנסו לאקדמיה הגבוהה ויוכרו כתואר רשמי בישראל.

שתפו: